Ten behoeve van het veilig, verantwoord en plezierig paardrijden kennen we een aantal huisregels op onze manege. Wij rekenen op uw medewerking.

Voor iedereen geldt:

Bij het eerste bezoek aan onze manege dient u zich te melden in de kantine.
Iedereen dient zich in de manege rustig te gedragen.
Tijdens de lessen en wanneer er anderszins ruiters rijden, dient rond en in de nabijheid van de rijbaan/rijbanen rust te heersen.
Niemand mag zich te voet in de rijbaan bevinden als er gereden wordt, uitgezonderd instructie of personen die uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen.
Behalve de ruiters en de instructeurs die aan de lessen deelnemen mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien.
Er mag in het gehele complex (de stallen, in de stalgangen, in de rijbanen) niet worden gerookt.
De rijbaanregels en de regels voor het buitenrijden dienen in acht genomen te worden.
Alcoholgebruik vlak voor of tijdens het rijden is niet toegestaan.
Stalgangen dienen leeg te zijn. Kruiwagens, emmers, voer, harnachementen e.d. mogen niet in de gangen staan/hangen.
Paarden mogen niet in de gangen worden gepoetst.
Aanwijzingen van de eigenaar, bedrijfsleider en de instructeurs dienen door iedereen te worden opgevolgd.
Het is verboden zonder toestemming paaarden / pony's te voeren (snoep, wortels ect.) te geven zonder toestemming van het personeel en/of eigenaaar.
Honden dienen te worden aangelijnd en mogen geen overlast veroorzaken in welke vorm dan ook.
Waarin deze huisregels niet voorzien beslist de eigenaar en/of instructie