Welzijn van paarden is een belangrijk onderwerp dat zowel binnen als ook buiten de paardenwereld steeds meer aandacht krijgt. Als in een land de welvaart voor mensen op een hoog peil staat, mag worden verwacht dat er ook aandacht, tijd en geld is om het welzijn van de gehouden dieren, waaronder paarden, op een verantwoord niveau te laten zijn en indien mogelijk verder te verbeteren. Bij Manege De Groote Wielen hebben wij dit hoog op onze prioriteitenlijst staan.

Hoe kijken wij aan tegen het werken met paarden.

Geschiedenis

Het paard dat wij nu kennen, stamt af van de kleine Eohippus. Dit stampaardje leefde 40 tot 60 miljoen jaar geleden en was 25-60 centimeter hoog. Uit dit stampaardje kwam de Mesohippus voort en nog later, zo'n 5 tot 2 miljoen jaar geleden de Plihipppus. Deze Plihippus is de eerste echte voorouder van ons paard.

Paarden zijn al sinds eeuwen de metgezel van de mens. Geen enkel ander dier heeft zoveel betekend voor de mens en de maatschappij als het paard. Het paard heeft de mens sneller gemaakt en heeft zelfs de geschiedenis van keizerrijken bepaald. Het heeft van onze nomadische voorouders ontwikkelde landbouwers gemaakt. Ook heeft het paard ervoor gezorgd dat mensen zich konden vervoeren tussen steden en dorpen. Het paard gaf een koning status en gaf de schillenboer een schamel bestaan.

En nu?

Tegenwoordig worden paarden in de westerse wereld niet veel meer gebruikt voor het werk, wel voor de sport en de recreatie. Doordat deze sport steeds meer beoefend wordt, komen er ook steeds meer geluiden om kritischer ernaar te kijken. Mag je een paard wel berijden? Is het wel diervriendelijk om een paard voor een wagen te zetten? Mag je eigenlijk wel voor je plezier een paard gebruiken?

Onze visie

Kennis van paarden is belangrijk. Iedereen die paarden houdt, moet veel weten over het wezen van het paard. Paarden zijn al eeuwenlang gedomesticeerd. Dat betekent dat ze in hun tegenwoordige verschijning niet meer zomaar in het wild kunnen overleven. Wilde, niet-gedomesticeerde paarden bewegen de hele dag. Dat doen de paarden op de manege ook: tijdens de lessen, maar ook in de wei. In de wei hebben ze veel contact met elkaar. Ook op stal proberen we ze zo veel mogelijk contact met elkaar te laten houden.

Groepshuisvesting

Paarden zijn kuddedieren. Eigenlijk zouden paarden dan ook buiten en binnen in een groep moeten zijn. De paarden van de manege staan in de stal niet in groepen. Dit heeft te maken met de veiligheid van de ruiters, in het bijzonder de jeugdige ruiters, als deze het paard uit de stal willen halen. Als een paard dan in een een groep gehuisvest is, kan een ruiter tussen de paarden klem komen te zitten. Buiten in de wei staan de paarden wel in groepen. Ze kunnen dan hun groepsinstinct naar hartenlust uitleven.

Rust roest

Zoals gezegd, moeten paarden veel bewegen. Dat is voor hun gezondheid ook het beste. Op onze manege hebben we een paar oude paarden.  Als deze nu met pensioen de wei in zou gaan, zouden ze waarschijnlijk wegkwijnen. Ze hebben hun hele leven met mensen gewerkt en veel aandacht gekregen. Dat zullen ze erg missen. Daarom blijven ze zo lang mogelijk op de manege aan het werk. Natuurlijk houden we hierbij wel rekening met hun leeftijd. 

En nu verder?

Paarden zijn metgezellen van de mens. Zij werken graag voor mensen en moeten dat kunnen blijven doen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de mens kennis heeft van paarden en zich daar in zijn omgang met het paard door laat leiden. Als je als mens leider wilt zijn voor het paard, moet je je daar ook naar gedragen. Dat betekent niet dat je over hem moet heersen, maar je moet wel duidelijk zijn.

Op Manege De Groote Wielen gaan we met respect met paarden om, dit verwachten we van iedereen die les neemt, een paard in pension heeft staan of gewoon eens een keer komt kijken. Onze paarden worden goed verzorgd maar wij zijn er ons ook van bewust dat dit elders helaas wel eens anders kan zijn.